Vidareutbildning/kurser

Det blir en Facklig kurs för förtroendevalda frilansar den 9 november.

Kursen äger rum i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 5 oktober 2018.

Här är länken till Servicebolagets kurser för frilansar.

Dessutom arrangerar Fojo en kostnadsfri beredskapskurs i Umeå och Gävle:

Fojo erbjuder nu kostnadsfria beredskapskurser, varav två äger rum i vår geografiska närhet: Gävle och Umeå (övriga äger rum i Malmö, Stockholm och Göteborg, dit det också går bra att söka, men konkurrensen om platserna är nog hårdare). Kostnadsfri betyder i sammanhanget att kursen är gratis, deltagarna får betala resa och övernattning själva.

Gävle 23-24/10 Obs! Sista anmälningsdag 5/10

Umeå 6-7/11 Obs! Sista anmälningsdag 15/10

Kursen riktar sig till dig som vill öka din beredskap kring hat och hot i arbetet. Inom ramen för Fojos regeringsuppdrag att stärka och stötta landets journalister när det gäller hat och hot i arbetet, har vi tagit fram en kostnadsfri tvådagarskurs där deltagaren får konkreta verktyg för att hantera sin egen säkerhet. Kursen riktar sig till yrkesverksamma journalister, men är även öppen för deltagare som studerar till journalist. För mer information om föreläsare, och anmälan till kursen, se https://fojo.se/nyheter/2407-beredskapskurs-ska-ge-verktyg-att-hantera-hat-och-hot

För mer info om projektet kring hat och hot: www.demokratijouren.se

Kort beskrivning av innehållet på kursen:

Kursdag1

  • Erfarenhetsutbyte och intro: eventuellt besök av hemlig gäst, en journalist som publicerar sig i ämnen som drar hat och hot berättar om sina erfarenheter
  • Verktyg för att hantera hatet på nätet och bli mer trollsresistent– föreläsare Vian Tahir
  • Besök av lokal polis som arbetar med personskydd – När övergår hatet till att bli brottsligt? Vad är viktigt att tänka på vid anmälan och insamling av bevis? Vad kan polisen göra för att hjälpa mig som journalist? Hur kan vi upprätta en dialog innan krisen inträffar?

Kursdag 2

  • Fokus på fysiska möten och arbetet på fältet.
  • Föreläsaren 2secure ger grunderna och träning i konflikthantering (hur man kan prata ned en upprörd situation), mental beredskap, riskbedömning och fysisk säkerhet på fältet.

Eventuella frågor kan ställas till kursledare Hanna Andersson hanna.andersson[snabela]lnu.se