Bli medlem

Gå med i Mellannorrlands frilansklubb. Ansökan görs på Journalistförbundets hemsida. Just nu pågår en kampanj där alla nya frilansmedlemmar får ett exemplar av Frilanshandboken.

Klubben organiserar frilansande journalister, fotografer med flera yrkesgrupper inom media verksamma i Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.
Vi brukar ordna frilansluncher runt om i vårt område. Då träffas vi under trevliga former.
Vi gör gärna något extra av våra årsmöten som brukar vara välbesökta.
Viktiga frågor som vi jobbar med är upphovsrätt och arvoden.
Medlemskapet i journalistförbundets frilanssektion innebär en rad fördelar för dig som frilans, till exempel gratis kurser och rådgivning genom Journalistförbundet frilans och Frilansjouren, frilansjouren[snabela]sjf.se. Där finns bland annat faktureringsguiden. Du får också tillgång till Arvodesguiden, där vi kan se vad olika uppdragsgivare betalar. Informationen bygger på medlemmarnas rapporter. Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn hjälper oss att räkna ut ett skäligt arvode. Marknadsför din verksamhet i Frilanskatalogen. Journalistförbundet har också en rad stipendier som du kan söka.